WIESHEU је немачка компанија која производи савремену и модерну опрему за пекарство. Константо усавршава иноватине технологије како би машине на што мањем простору биле што ефикасније. Посетите wiesheu.de за више информација.